THAI-HEROES สู้ๆ ฮีโร่!! > นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.การจัดการข้อมูลลูกค้า

เว็บไซต์ THAI-HEROES – สู้ๆ ฮีโร่!! (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์นี้”) ทำการจัดการข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้า”) โดยมีการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบายนี้”) และทำการจัดการข้อมูลของลูกค้าอย่างเคร่งครัดตามนโยบายนี้

เว็บไซต์นี้อาจกำหนดการจัดการข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมจากหรือแยกจากนโยบายนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของบริการ ในกรณีนี้บทบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ หากคุณต้องการรับข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากการใช้บริการนี้ โปรดตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการใช้งานข้อมูล ฯลฯ ที่ระบุแยกต่างหากในขณะที่ได้รับข้อมูล อย่างไรก็ตามหากวัตถุประสงค์ในการใช้งานนั้นได้รับการยอมรับว่ามีความชัดเจน จะไม่มีข้อจำกัดดังกล่าว

2.นโยบายเว็บไซต์

นโยบายเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลต่างๆเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสบายใจ เช่น ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ลิขสิทธิ์ของเนื้อหา การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ เป็นไปตามด้านล่างนี้ ก่อนใช้งานโปรดอ่านและตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้และให้ความยินยอมก่อนใช้งาน

3.ข้อมูลส่วนบุคคล (นโยบายความเป็นส่วนตัว)

1) เกี่ยวกับโฆษณาที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้บริการโฆษณาของบุคคลที่สาม (Google Adsense) สำหรับการโฆษณาบางรายการ เพื่อแสดงโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการตามความสนใจของผู้ใช้ ผู้จัดจำหน่ายโฆษณาดังกล่าวมีการรวบรวมข้อมูล “Cookie” (ไม่รวมข้อมูลชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์) เกี่ยวกับการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นๆ) นอกจากนี้สำหรับ Google Adsense คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการป้องกันไม่ให้ผู้จัดจำหน่ายโฆษณาใช้ข้อมูลดังกล่าวได้

2) เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์การเข้าถึงที่เว็บไซต์นี้ใช้

เว็บไซต์นี้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์การเข้าถึง “Google Analytics” โดย Google ซึ่งมีการใช้ Cookie เพื่อรวบรวมข้อมูลการจราจรเข้าชม ข้อมูลการจราจรเข้าชมนี้รวบรวมโดยไม่ระบุตัวตนและไม่สามารถระบุตัวตนได้ ฟังก์ชันนี้คุณสามารถปฏิเสธการรวบรวมข้อมูลโดยปิดการใช้งาน Cookie ได้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

4.ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  • บริษัท “TS PRINTING & ADVERTISING CO., LTD.” ผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้ใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อรับรองความน่าเชื่อถือของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ แต่บริษัทและผู้ให้ข้อมูลจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อข้อผิดพลาด ความล่าช้า ความแม่นยำ ความเหมาะสม หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหา บริษัทและผู้ให้ข้อมูลจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่ผู้ใช้อาจได้รับตามข้อมูล
  • บริษัทและผู้ให้ข้อมูลไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล นอกจากนี้ข้อมูลต่างๆเป็นการตัดสิน ณ เวลาที่ผู้ให้ข้อมูลให้ข้อมูลมา และอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ในภายหลัง ข้อมูลที่ให้โดยผู้ให้ข้อมูลจะขึ้นอยู่กับมุมมองส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลแต่ละรายไม่ใช่มุมมองของบริษัท
  • ผู้ให้ข้อมูลจะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใดๆของผู้ใช้ในการใช้ข้อมูล
  • หากมีการเชื่อมต่อจากแต่ละเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์ภายนอกซึ่งบริษัทไม่ได้เป็นผู้จัดการดูแล บริษัทและผู้ให้ข้อมูลจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความน่าเชื่อถือของเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไป

5.ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นของบริษัทหรือผู้ให้ข้อมูล ลิขสิทธิ์ของเนื้อหา เช่น บทความ ข้อความ รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพประกอบ วิดีโอ และเสียงที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้เป็นของบริษัทหรือผู้ให้ข้อมูล เนื้อหาที่จัดทำโดยเว็บไซต์นี้ใช้งานได้หลากหลาย โดยให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และเพื่อการใช้งานส่วนตัวโดยผู้ใช้หรือตามที่บริษัทอนุญาต ห้ามมิให้เรียบเรียง ทำซ้ำ พิมพ์ซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง หรือแจกจ่ายข้อมูลบนเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัทโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ถือลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ “THAI-HEROES – สู้ๆ ฮีโร่!! ” เป็นของ “TS PRINTING & ADVERTISING CO., LTD.”